Eлектропневматични оръжия

Електропневматичните оръжия (ЕПО) са точно изработени копия на реални бойни оръжия (реплики), стрелящи с пластмасови топчета с диаметър 6 мм, изстрелвани с помощта на въздух под налягане.

Принцип на действие на ЕПО:ОГРАНИЧЕНИЯ В СКОРОСТТА НА ПРОЕКТИЛИТЕ:
Максималната скорост се измерва във футове за секунда (фпс), при изключен хопъп и с използване на 0.20 грамови топчета. С цел безопасност се въвеждат следните правила:

ИГРА В СГРАДИ И БЛИЗЪК БОЙ:
Забранява се използването на всякакви оръжия, стрелящи с повече от 350 фпс. Поради минималните дистанции за стрелба, се препоръчва стрелба в торса, ако ситуацията позволява. Забранява се прицелване в глава, ако са налични други цели.

ИГРА НА ОТКРИТО:
Електропневматични Оръжия:
За Стандартно ЕПО се счита такова, стрелящо до 350 фпс.
При използване на стандартно ЕПО, се препоръчва избягване на стрелба под 5 метра.
Всяко оръжие в границата 350-500 фпс се приема за Усилено.
Минималната дистанции за стрелба за Усилени оръжия е както следва:
350-400фпс- 5 м,
400-450фпс- 10 м,
450-500фпс- 20 м,  само на единична стрелба!
Максимална допустима скорост на топчето за ЕПО е 500 фпс.

Снайперови оръжия:
За снайперово оръжие се счита всяко оръжие, което стреля над 500 фпс и позволява само единична стрелба. Максималният лимит за такъв тип оръжия е 650 фпс. Всяко оръжие с възможност за напълно автоматична стрелба не се признава за снайперско. Забранява се използване на снайперско оръжие на дистанции под 20 метра. Забранява се прицелване в главата, ако са налични други цели. При риск от близък бой се препоръчва използването на помощно оръжие.

Оръжия за огнева поддръжка:
Оръжие за огнева поддръжка се счита всяко оръжие, което имитира реално такова и използва пълнители с голям обем (над 1000 топчета). За такъв клас не се приема картечен пистолет или щурмова пушка с голям капацитет на пълнителя. Максималната скорост на проектилите е 500 фпс при разрешена автоматична стрелба. Разрешава се по едно оръжие за огнева поддръжка на всеки шест човека от състава на отбор.


Използвани са материали от wikipedia.org и Правилата на играта на Airsoft Bulgaria.