Berkut

Име: Веселин
Позивна: Berkut, Веско
Дата на раждане: 26.11.1973 г.
Местоживеене: София
Позиция в отбора: Старшина на отбора (той баща, той майка), щурмовак, пом.сапьор, пом. картечар, пенкилер.
Униформа: US Woodland, Multicam.
ВЪОРЪЖЕНИЕ: G36C, M4, AKMC, SIG SAUER P226.

ХАРЕСВА: Точните хора и верните приятели.