Crazy Something

 
 
ЛИЧЕН СЪСТАВ
Име:
 Гого
Позивна: Crazy SomethingTM 
Дата на раждане: лето господне 1979
Местоживеене: София
Позиция в отбора: щурмовак, пенкилер.
Униформа: няколко.
ВЪОРЪЖЕНИЕ: много.