Hyena

Име: Любо
Позивна: Hyena
Дата на раждане: 22.09.1974г.
Местоживеене: София
Позиция в отбора: Заместник командир. Картечар, сапьор, пенкилер.
Униформа: US Woodland, Multicam.
ВЪОРЪЖЕНИЕ: M4CQBR, LMG, SIG SAUER P226.